Zagrożenia związane z użytkowaniem komputera
i Internetu


Zagrożenia dla rozwoju fizycznego i psychicznego

Wielogodzinne przesiadywanie przed komputerem doprowadza w niedługim czasie do bólów krzyża, szyi. Do schorzeń dermatologicznych można zaliczyć: uczucie suchości skóry, świąd, pieczenie, ból. Przesiadywanie przed monitorem wysyłającym dawki szkodliwego promieniowania, może ujemnie wpływać wzrok, a zła postawa na skrzywienie kręgosłupa. Należy dbać o higienę pracy przy komputerze zapewnić bezpieczne warunki pracy, oświetlenie, uczyć prawidłowej postawy podczas pracy przy komputerze, uczyć relaksu i przekonywać do robienia przerw rekreacyjnych. Młodzież, która zbyt wiele czasu spędza w ciągu dnia przed komputerem, nie ma czasu na aktywność fizyczną, kontakty z rówieśnikami i rodziną. Dzieci korzystające zbyt często i długo z komputera i Internetu cechuje:
- zatracanie poczucia czasu,
- obojętność na życie, ożywianie tylko przy komputerze,
- trudność z koncentracją,
- zaniedbywanie obowiązków domowych i szkolnych,
- zauroczenie internetowym światem,
- rozkojarzenie, zaburzenia pamięci.

Zagrożenia dla rozwoju intelektualnego

Przemoc, okrucieństwo wśród dzieci i młodzieży – to najczęściej dyskutowane problemy, z którymi borykają się rodzice, nauczyciele, wychowawcy. Wiele osób łączy zachowanie agresywne w rzeczywistości z aktami przemocy na ekranie komputerowym. Analizując gry można zauważyć, że emanują one niezwykłym okrucieństwem. Ukazując przemoc, zniszczenie, żeby grać i wygrać trzeba niszczyć i zabijać. W ten sposób kaleczona jest sfera emocjonalna młodego człowieka. Dzieci narażone są na łatwy kontakt z obrazami zła i przemocy. Dla zmniejszenia tych zagrożeń istotna rola przypada nauczycielom, którzy powinni uświadamiać rodzicom wpływ komputera na psychikę ich dzieci i wspólnie z rodzicami dbać o prawidłowy rozwój ich osobowości. Internet to przecież również źródło wiedzy, programów edukacyjnych i encyklopedii. Sensowne działanie to wskazanie dziecku jak korzystać z komputera, aby miało z niego pożytek a nie szkodę.


Źródło: http://zss-rawicz.pl/w_trosce.html